Portfolio > Mountains

Amethyst Mountain (detail)
Amethyst Mountain (detail)
borax
3in x 4in x 3in
2019