Portfolio > Mountains

Amethyst Mountain
Amethyst Mountain
cotton rag, borax
3ft x 4ft x 3.5ft
2019