Portfolio > Mountains

Jade Mountain (alternate view)
Jade Mountain (alternate view)
cotton rag, borax
6ft x 3ft x 4ft
2019