Portfolio > Mountains

Jade Mountain
Jade Mountain
cotton rag, borax
6ft x 3ft x 4ft
2018